+359 883 341 850
saitovebg@gmail.com

Полета с бутони тип таб (tabs)

Вариант 1

Това поле с табове е с бутони не заемащи цялата му ширина.

Цената на всички полета намиращи се на страницата са 65лв. за единична бройка с табове.
В зависимост от това дали се нуждаете от добавяне на повече полета с табове на сайта си и
колко бутона със съдържание ще има всяко от тях, цената им може да варира от 10 до 40лв.


Място за заглавие

Този текст служи само за демонстрация на структурата.

Към цената от 65лв. за това поле са включени визуални корекции, добавяне на текст, изображения, интегриране във вашия сайт и всичко нужно за да бъде приведено в готов за ползване вид. Към цената това поле с табове са включени добавяне на бутони и пълнеж с брой ограничаващ се само от ширината на полето.

Уеб Дизайн

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Брандинг

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Уеб Апликации

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Реклама в Google

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Описание на продукти

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Мобилни сайтове

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Нашата Мисия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Нашата Стратегия

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Нашата Визия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Основни Предимства

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Нашата Визия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Основни Предимства

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Място за заглавие

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти.

Място за заглавие


Вариант 2

Разликата между това поле и намиращото се над него е, че бутоните заемат цялата ширина без значение от бройката си.


Място за заглавие

Този текст служи само за демонстрация на структурата.

Към цената от 65лв. за това поле са включени визуални корекции, добавяне на текст, изображения, интегриране във вашия сайт и всичко нужно за да бъде приведено в готов за ползване вид. Към цената това поле с табове са включени добавяне на бутони и пълнеж с брой ограничаващ се само от ширината на полето.

Уеб Дизайн

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Брандинг

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Уеб Апликации

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Реклама в Google

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Описание на продукти

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Мобилни сайтове

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Нашата Мисия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Нашата Стратегия

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Нашата Визия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Основни Предимства

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Нашата Визия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Основни Предимства

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Място за заглавие

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти.

Място за заглавие


Вариант 3

Този вариант няма рамки отляво и дясно. Съдържанието му е позиционирано по-наляво.
При нужда бутоните могат да заемат цялата ширина както е при "Вариант 2."


Място за заглавие

Този текст служи само за демонстрация на структурата.

Към цената от 65лв. за това поле са включени визуални корекции, добавяне на текст, изображения, интегриране във вашия сайт и всичко нужно за да бъде приведено в готов за ползване вид. Към цената това поле с табове са включени добавяне на бутони и пълнеж с брой ограничаващ се само от ширината на полето.

Уеб Дизайн

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Брандинг

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Уеб Апликации

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Реклама в Google

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Описание на продукти

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.


Мобилни сайтове

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Нашата Мисия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Нашата Стратегия

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Нашата Визия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Основни Предимства

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Нашата Визия

Текстът служи само за пълнеж и демонстрация на полето с табове, което разглеждате в момента.


Основни Предимства

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове на цена от 65лв.

Място за заглавие

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти.

Място за заглавие


Вариант 4

Тази версия е с бутони (табове) позиционирани вляво.


Място за заглавие

Този текст служи само за демонстрация на структурата.

Към цената от 65лв. за това поле са включени визуални корекции, добавяне на текст, изображения, интегриране във вашия сайт и всичко нужно за да бъде приведено в готов за ползване вид...

Уеб Дизайн

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Брандинг

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Уеб Апликации

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Google AdWords

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Описание

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Мобилeн Уеб

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Мисия

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Стратегия

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...

Визия

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Предимства

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...

Реклама

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...


Маркетинг

Текстът служи само за демонстрация на полето с табове...

Място за заглавие

Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти. Този текст служи само за пълнеж и демонстрация на това поле с табове. Той няма за цел да ви информира за нещо повече от себе си и ще бъде дублиран няколко пъти.

Място за заглавие


  • Адрес: София 1836, Левски Г, Блок 3
  • Мобилен: 0883 341 850
  • Мейл: saitovebg@gmail.com
  • Понеделник - Петък: 11:00 - 19:00
    Събота 13:00 - 17:00
© 2015. Saitove.bg. Уеб решения и Мениджмънт.