Представяне

Кои сме ние

Към цената на този сайт от 120лв. са включени и промени в структурата на страницата. Например това разделено на три колонки поле може да стане на една и т.н. За да поръчате този готов за ползване бизнес сайт, трябва да използвате неговия продуктов номер - 13003. Други промени, които са включени към цената са смяна на цветове и текст, промяна на изображения и разместване на готовите за ползване полета, както и премахване на ненужните такива. След като премахнем някои от полетата, те също ще ви бъдат предоставени в zip архив. Повтарям текста за пълнеж - Към цената на този сайт от 120лв. са включени и промени в структурата на страницата. Например това разделено на три колонки поле може да стане на една и т.н. За да поръчате този готов за ползване бизнес сайт, трябва да използвате неговия продуктов номер - 13003. Други промени, които са включени към цената са смяна на цветове и текст, промяна на изображения и разместване на готовите за ползване полета, както и премахване на ненужните такива.

Поле с умения

Дизайн на лого71%

Уеб Дизайн 85%

Дизайн на банери76%

Маркетинг 53%

Мениджмънт 69%

Нашият екип

Име на служител
Длъжност във фирмата
Име на служител
Длъжност във фирмата
Име на служител
Длъжност във фирмата
Име на служител
Длъжност във фирмата

Нашите партньори